گزارش جلسات

باسلام واحترام خدمت اعضای محترم انجمن مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان به استحضار می رساند پنجمین جلسه اعضای هیات مدیره در مورخ 98/1/25در دفتر معاونت محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با حضور جناب آقای مهندس جعفری در ساعت 12:30 برگزار شد و تقاضاهای هیات مدیره با ایشان نیز […]

  با آرزوی توفیق و سلامتی روزافزون در سال جدید به استحضار می رساند چهارمین جلسه اعضای هیات مدیره در مورخ98/1/24 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با حضور مدیر کل محترم جناب آقای دکتر یوسفی در ساعت 1:30 برگزار شد و در خصوص محورهای ذیل مراتب مورد بحث و بررسی قرار […]